BAŞARININ EN ÖNEMLİ KAYNAĞI: İNSAN KAYNAĞI

Bor ve borlu ürünler üretiminde; yüksek çalışma motivasyonuna sahip kurum imajını koruyan ve inovasyon odaklı çözümlerle kurumu geleceğe taşıyan, hizmete önem veren ve bütünsel iş planına adapte olabilen bir insan kaynağı oluşturma vizyonunu benimsemiştir.

Kurum amaç ve stratejilerini gerçekleştirecek insan kaynağını organize ederek; personel iş ve işlemleri organizasyonlarını maksimum düzeyde gerçekleştirerek uzmanlaşmış profesyonellerle kurumu temsil eden ve inovatif bir yapıya sahip özgüveni yüksek personellere sahip olma misyonuna taşımaktadır.

İnsan kaynakları politikasını ilgili mevzuatlar ve belirlenen stratejiler kapsamında; verimlilik ve karlılık ilkesi üzerinden yapılandırmaktadır. Kurumsal yapıyı inovatif ve sürdürülebilir çözümlerle buluşturarak alanında profesyonelleşmiş insan kaynağı oluşturmayı amaçlamaktadır.

GELECEĞİN PROFESYONELLERİNİ YETİŞTİRİYORUZ

Yeni bakış açıları ortaya koyabilen çalışanlara sahip olabilmek için yetkinlik arttırmak ve daha üst görevlere hazırlamak amacıyla verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine uygun olarak kurum içi eğitimler düzenlemektedir.

Tesislerimizde mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri ile işte uzmanlaşmanın sağlanması ve “yeteneklerin yönetimi” eğitimi planlamalarında; 2017 yılında; 18 planlı eğitim, 17 plan dışı eğitim, 12 Kuruluş dışı eğitim, 41 İşletme Müdürlüklerinde düzenlenen eğitimler olmak üzere toplam 88 eğitimde, 5247 memur sözleşmeli, 3151 işçi olmak üzere 8398 çalışana eğitim imkânı sağlanmıştır.

Ayrıca 254 öğrenciye lise düzeyinde mesleki eğitim, 328 üniversite öğrencisine staj ve uygulamalı mühendislik staj imkânı sağlanmıştır.

BOR ÜRETİMİNDE ORTAK HEDEF YÜKSEK MOTİVASYON

Personel Performans Yönetim Sistemi kapsamında hedefleriyle çalışan hedeflerinin ortak bir paydada buluşması, kişisel başarının desteklenmesi, kuruluş başarısının arttırılması, tüm çalışanların katkısının adil, sistemli ve ölçülebilir bir yöntemle değerlendirilmesi, personellerin beklentilerinin belirlenerek kuruma bağlılıklarının arttırılması ve yüksek motivasyona ulaşmalarını sağlayacak çalışma ortamı oluşturularak verimin maksimum seviyeye çıkarılması hedeflenmektedir.

Temel insan kaynağı ilkeleri; görevin özelliğine uygun personelin niteliklerini belirlemek ve işe alım süreçlerini gerçekleştirmek; personelin iş gücü yeteneğinin, girişimciliğinin, başarı ve çabasının geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimleri belirlemek ve alınmasıyla ilgili gereken adımları atmak; etik değerler ve davranış ilkeleriyle verimli, karlı ve sürdürülebilir ilkelerinin benimsenmesini ve kurum aidiyetinin arttırılmasını sağlamaktadır.

© 2019 Borev