Periyodik tabloda B simgesi ile gösterilen borun atom numarası 5, atom ağırlığı ise 10,81’dir.  Yarı metal ve yarı iletken özelliğe sahip olan bor elementi periyodik cetvelin 3A grubunda yer almaktadır. Bor, element olarak doğada B10 ve B11 olarak adlandırılan iki ayrı kararlı izotoptan oluşmaktadır. B10 izotopunun doğada bulunma oranı %19,1-20,3, B11’in ise %79,7-80,9’dur.

Doğada hiçbir zaman serbest halde bulunmayan bor elementi, çeşitli metal veya ametal elementlerle farklı özellikler gösteren bileşikler oluşturmaktadır. Bu sayede, birçok bor bileşiği, endüstrinin farklı dallarında kullanılmaktadır. Bor, bileşiklerinde metal dışı bileşikler gibi davranır. Saf bor ise karbon gibi elektrik iletkeni özelliği taşımaktadır. Kristalize bor, görünüm ve optik özellikleri açısından elmasa benzer ve neredeyse elmas kadar serttir. Bor’un saf elementi; ilk kez 1808 yılında Fransız kimyager J.L. Gay – Lussac ve Baron L.J. Thenard ile İngiliz kimyager H. Davy tarafından elde edilmiştir.

ATOMİK YAPISI

  Atomik Çapı: 1,17Å
  Atomik Hacmi: 4,6cm3/mol
  Kristal yapısı: Rhombohedral
  Elektron Konfigürasyonu: 1s2 2s2 p1
  İyonik Çapı: 0,23Å
  Elektron Sayısı (yüksüz): 5
  Nötron Sayısı: 6
  Proton sayısı: 5
  Valans Elektronları: 2s2 p 1

KİMYASAL ÖZELLİKLER

  Elektrokimyasal Eşdeğer: 0,1344g/amp-hr
  Elektronegativite (Pauling): 2,04
  Füzyon Isısı: 50,2 kJ/mol
  İyonizasyon potansiyeli :
  Birinci: 8,298
  İkinci: 25,154
  Üçüncü: 37,93
  Valans elektron potansiyeli (-eV): 190

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

  Atomik Kütlesi: 10,811
  Kaynama Noktası: 4.275K – 4.002°C – 7.236°F;
  Termal Genleşme Katsayısı: 0,0000083cm/cm/°C (0°C)
  Kondüktivite:
  Elektriksel: 1,0E -12 106/cm
  Termal: 0,274 W/cmK
  Yoğunluk: 2,34g/cc @ 300K
  Görünüş: Sarı-Kahverengi ametal kristal.
  Elastik Modülü:
  Bulk: 320/GPa
  Atomizasyon Entalpisi: 573,2 kJ/mol @ 25°C
  Füzyon Entalpisi: 22,18 kJ/mol
  Buharlaşma Entalpisi: 480 kJ/mol
  Sertlik:
  Mohs: 9,3
  Vickers: 49000 MN m-2
  Buharlaşma Isısı: 489,7kJ/mol
  Ergime Noktası: 2573K 2300°C 4172°F
  Molar Hacmı: 4,68 cm3/mol
  Fiziksel Durumu: (20°C & 1atm): Katı
  Spesifik Isısı: 1,02J/gK
  Buhar Basıncı: 0,[email protected]°C

© 2019 Borev